• جهش سلامت دیجیتال

  • 03 خرداد ، 1397

طبق آحرین گزارش معتبرترین شرکت مشاوره دنیا، رشد خیره کننده استفاده از گجت ها و ابزارهای هوشمند و دیجیتال در حوزه سلامت نوید بخش کاهش موثر اقدامات اولیه جهت پیشگیری و مراقبت در منزل توسط خود مردم می باشد. راهی که در نهایت به کاهش عظیم حجم هزینه های عمومی دولت خواهد شد. شتاب دهنده هوشمند سلامت این گزارش را به مرور برای علاقه مندان عرضه خواهد کرد.

 

ثبت نظر :