• نشست تخصصی استارت آپ های استان قزوین

  • 19 اردیبهشت ، 1397

اولین نشست تخصصی استارت آپ های استان قزوین با هدف همفکری و تمرکز بر روی نقاط قوت  تیم های استارت آپی در استان قزوین برگزار خواهد شد.

ثبت نظر :