• 10 استراتژی بزرگترین برند عطر و لوازم آرایشی

  • 24 خرداد ، 1397

دو: شخصی سازی محصولات یا خدمات پیشنهادی بر اساس داده های مشتری

2. Personalize product or service recommendations based on customer data

*چگونه داده های مشتریان را جمع آوری کنیم؟.
*چه داده هایی را جمع آوری کنیم؟
*با کدام روش ها داده ها را تجزیه و تحلیل کنیم؟
*با کدام رقیب یا همکار داده ها را به اشتراک بگذاریم؟
*تجزیه و تحلیل داده ها کدام فرایند های بازاریابی یا فروش را تغییر خواهند داد؟
*

ثبت نظر :