اولین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت-کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی

  • 14 آبان ، 1398


اولین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت-کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی با ارائه مربیان تخصصی انجام پذیرفت.در این پیش رویداد به ترتیب آقای دکتر ترابی، خانم دکتر امانی و آقای دکتر بغدادی به بیان چالش ها و فرصت های حوزه های ارائه شده در رویداد پرداختند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند
به امید دیدار در پیش رویداد دوم

 

 

جستجو

دسته بندی