بازدید از شتاب دهنده هوشمند سلامت

  • 18 بهمن ، 1397


بازدید معاونت محترم پارک علم و فناوری پردیس آقای مهندس صابری و مدیر مرکز شتاب دهی و نوآوری آقای مهندس هزاوه از شتاب دهنده هوشمند سلامت و گفتگو با تیم های حاضر در مراحل شتاب دهی و پیش شتاب دهی 

جستجو

دسته بندی