دومین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت

  • 23 آبان ، 1398


دومین پیش رویداد، رویداد کارآفرینی فود استارت-کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی با ارائه مربیان تخصصی انجام پذیرفت.در این پیش رویداد نحوه طراحی بوم ارزش پیشنهادی و اجزای آن پرداخته شد ،همچنین مربیان تخصصی پاسح گوی سوالات شرکت کنندگان بودند

 

 
 
 

جستجو

دسته بندی

تگ ها