کارگاه طراحی ارزش و مدل کسب و کار در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  • 14 آذر ، 1397


کارگاه طراحی ارزش و مدل کسب و کار در حوزه سلامت  از سلسله کارگاه های پاییزی شتاب دهنده هوشمند سلامت  روز سه شنبه سیزدهم آذرماه به میزبانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.

در این کارگاه آقای مهندس صرافها،مدیرعامل شتاب دهنده هوشمند سلامت ضمن معرفی ابعاد مختلف کارآفرینی در حوزه سلامت برای شرکت کنندگان کارگاه نحوه تکمیل بوم ارزش پیشنهادی ، پروفایل مشتری و  بوم مدل کسب و کار پرداختند.در ادامه دانشجویان با توجه به آموخته های کارگاه به تمرین ایده پردازی و تکمیل بوم مدل کسب و کار پرداختند.

لازم به ذکر است شتاب دهنده هوشمند سلامت،شتاب دهنده برتر در اولین جشنواره سلامت دیجیتال از طرف وزارت بهداشت شناخته شده است