Longivity News

  • 30 خرداد ، 1402


شتاب دهند هوشمند سلامت  بعنوان یکی از اولین شتاب دهنده های تخصصی اکو سیستم استارت آپی ایران همواره یکی از ارکان اصلی ماموریت های خود را افزایش آگاهی های عمومی در حوزه سلامت قرارداده است.

از این رو از یکی استارت آپ های حوزه اطلاع رسانی سلامت و تولید محتواهای مرتبط در این زمینه حمایت کرده است.

برای تمامی هموطنان آرزوی سلامت داریم.

 

جستجو

دسته بندی