اولین نشست استارت آپ های استان قزوین برگزار گردید

  • 19 اردیبهشت ، 1397

اولین نشست استارت آپ های استان قزوین در پانزدهم اردیبهشت ماه برگزار گردید.

ادامه مطلب


سمینار آموزشی کارآفرینی سلامت

  • 24 آبان ، 1396

سمینار آموزشی کارآفرینی سلامت

ادامه مطلب


سمینار آموزشی کارآفرینی پایدار

  • 24 آبان ، 1396

سمینار آموزشی کارآفرینی پایدار

ادامه مطلب


کارگاه کارآفرینی سلامت روان

  • 24 آبان ، 1396

کارگاه کارآفرینی سلامت روان

ادامه مطلب


کارگاه تولید ارزش برای خلق استارت آپ

  • 24 آبان ، 1396

کارگاه تولید ارزش برای خلق استارت آپ

ادامه مطلب