• اقدامات نوآورانه در صنعت خرده فروشی Innovative Actions In Retail Industry

 • 01 مهر ، 1397

بر اساس آخرین تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط یکی از معتبر تیرن موسسات تحقیقاتی جانی، انجام و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات نوآورانه باعث تفاوت چشمگیر و تا حدود بسیار زیادی موفقیت در صنعت خرده فروشی Retail Industry گردیده است.

این اقدامات که بصورت اسلایدهایی جداگانه تاکنون برای دوستان عرضه شده را یک بار دیگر به اختصار اینجا بیان خواهیم داشت.

اقدامات نوآورانه زیر در حقیقت مزیت رقابتی خرده فروشانی می باشد که امروزه بیشترین سهم بازار جهانی را به دست گرفته اند.

مهمترین این اقدامات عبارتند از:

 1. بهینه سازی عملیات مستقیم بازاریابی و مشوق ها
 2. بهینه سازی و استفاده از قدرت رو به رشد بازار یابی دیجیتال و همچنین ارائه مشوق ها بصورت دیجیتال
 3. بهینه سازی قیمت ها از محل صرف جویی های ناشی از استفاده از قدرت دیجیتال
 4. اثر بخش نمودن نیرو های فروش از طریق آموزش مهارت های دنیای دیجیتال و آموزش مهارتهای ارتباطی انسانی
 5. بهینه سازی مسیر های تحویل با استفاده از قدرت لجستیک دیجیتال
 6. مدیریت بهینه درآمد ها با توجه به فروش های چند کاناله و کسب درآمد از محل بستر دیجیتال
 7. بهینه سازی کلی تجارت و مدل کسب و کار بر اساس بازاسی سازمان و تطبیق مدل کسب و کار با مدل ل های رایج در عصر دیجیتال
 8. بهینه سازی و مدیریت آن لاین موجودی ها بر بستر دیجیتال
 9. تقویت تجزیه و تحلیل اده ها، تحلیل رفتار مصرف کننده و بکارگیری نتایج حاصل از جمع آوری تجارب پس از فروش از سیستم، مشتریان، کارکنان و رقبا
 10. بهینه سازی فرایندها و عملیات داخل فروشگاهی از طریق اتوماسیون ، مکانیزه نمودن و تسهیل روابط با مشتریان

اقدامات فوق بعنوان برگ های برنده فرایندهای نوین خرده فروشی در مقابل فرایند های سنتی شناخته شده است.

در مباحث آتی استراتژی ها و راهکار ها برای دوستان ارائه خواهد شد.

ثبت نظر :