یک: باید شرلوک هولمزِ وزنه بردار باشید.   خود را از لحاظ فکری و جسمی قوی کنید. توانایی حل مسائل ریاضی را داشته باشید. با آمادگی کامل...

ادامه مطلب


طرح جامع بیمارستان هوشمند هوش مصنوعی تشخیص را ایجاد می کند، روبات عمل جراحی انجام می دهد و پزشکان تمام فرایندها را از طریق صفحه لمسی مدیریت می ک...

ادامه مطلب


بر اساس آخرین تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط یکی از معتبر تیرن موسسات تحقیقاتی جانی، انجام و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات نوآورانه باعث تفاوت چشم...

ادامه مطلب