• تکنیک های جذب سرمایه برای استارت آپ

  • 08 مرداد ، 1397

یک: باید شرلوک هولمزِ وزنه بردار باشید.

 

*خود را از لحاظ فکری و جسمی قوی کنید.
*توانایی حل مسائل ریاضی را داشته باشید.
*با آمادگی کامل به روی سکو بروید.

ثبت نظر :