Like many other sectors, healthcare is about to enter a period of rapid change. Longevity and the advance of new technologies and discoveries –...

ادامه مطلب


پیش بینی ها نشان می دهد که بسیاری از شرکت های فعال در حوزه سلامت بودجه های عملیاتی و تحقیقاتی را که به بیش از 100 میلیلارد دلار تخمین زده می شود را جه...

ادامه مطلب


طبق آحرین گزارش معتبرترین شرکت مشاوره دنیا، رشد خیره کننده استفاده از گجت ها و ابزارهای هوشمند و دیجیتال در حوزه سلامت نوید بخش کاهش موثر اقدامات اولی...

ادامه مطلب


دو: شخصی سازی محصولات یا خدمات پیشنهادی بر اساس داده های مشتری 2. Personalize product or service recommendations based on customer data چگونه دا...

ادامه مطلب